The Year in Review
Te tau kua pahemo 

Staying the course through times of change
Te mārō o te haere i ngā huringa o te wā

 

CHAIR'S STATEMENT
Te Tauākī a Te Kaihautū

The 2017/18 financial year has been one of transition for the Guardians, with the appointment of a new Chief Executive, the restart of Government contributions and further progress towards our carbon reduction targets. The Guardians team pulled together to maintain excellence through a year of change and the Fund continued to produce strong returns, while achieving global recognition for many of its activities.

He tau whakawhiti te tau pūtea o te 2017/18 ki Ngā Kaitiaki nā te kopoutanga o tētahi Tumu Whakarae hou, nā te tīmatanga anō o ngā takoha a te Kāwanatanga me te kokenga tonutanga ki ā mātou whāinga whakahekenga waro. Ka whakakotahi te rōpū o Ngā Kaitiaki i a rātou anō kia mau tonu ai te kairangi i te roanga o te tau hurihuri, ka mutu, ka nui te putanga o ngā hua o te Tahua, i te wā tonu e arohia ana e te ao nā te tini o āna mahi.

Read our Chair's Full statement

 
CHIEF EXECUTIVE'S STATEMENT
Te Tauākī a Te Tumu Whakarae  

The Guardians is one of the most exciting places to work in institutional investment globally. Our founding legislation gives us operational independence and clarity of purpose: to invest now for the benefit of future generations. Being a part of this team means we can make a real difference to the future of New Zealand. We have a high-performing team, a deep commitment to our purpose, sustainability and strong partnerships. It is a real privilege to lead this organisation.

Ko Ngā Kaitiaki tētahi o ngā wāhi mahi whakaihiihi katoa i te ao mō te kaupapa o te haumi ā-whakahaere. Nā te ture whakatū i a mātou e motuhake nei ā mātou whakahaere, e mārama nei hoki ā mātou whāinga: ko te haumi ināianei hei painga mō ngā reanga o muri. Mā te whai wāhi ki tēnei ohu e whai wāhi nui ai mātou ki te anamata o Aotearoa. He ohu e eke nei nei ā mātou mahi ki tētahi taumata teitei, e tōngakingaki ana ki tā mātou whāinga, ki te oranga tauroa, ki te ita hoki o ngā hononga. Nōku te maringanui ki te ārahi i tēnei whakahaere.

Read our Chief Executive's full statement

Video transcript